Faculty & Staff

Faculty

Rieko Darling
Professor, AuD Program Director, Audiology Clinic Director
AIC 372
(360) 650-3143
Anna Diedesch
Assistant Professor
AIC 386
(360) 650-3172
David Evans
Assistant Professor
AIC 376
(360) 650-3178
Kelli Evans
Associate Professor
AIC 388
(360) 650-6299
Michael Fraas
Associate Professor
AIC 374
(360) 650-7536
Kimberly Peters
Professor, Department Chair, SLP Program Director, AR Clinic Director
AIC 394
(360) 650-3206
Douglas Sladen
Assistant Professor
AIC 384
(360) 650-7561
Jennifer Thistle
Assistant Professor, Post-Baccalaureate Program Director
AIC 378
(360) 650-3157

Staff

Megan Bennett
AuD Internship Coordinator, Clinical Educator
AI 354
(360) 650-2137
Lorna Bower
Clinic Office Assistant
AIC 256
(360) 650-3881
Karen-Margrethe Bruun
SLP Internship Coordinator, Clinical Educator, Instructor
AIC 380
(360) 650-3197
Dawn Burgess
SLP Internship Coordinator, Clinical Educator
AI 380
(360) 650-3197
Michele Foster
Clinic Business Manager
AIC 256
(360) 650-6439
Jennifer Gruenert
SLP Clinical Educator
AIC 280
(360) 650-3668
Jill Hunt-Thompson
SLP Clinical Educator, Instructor
AIC 284
(360) 650-3185
Timothy Kraft
Biomedical/IT Specialist
AIC 334
(360) 650-3264
Diana Pechthalt
SLP Clinical Educator
AIC 284
(360) 650-3185
Karen Peila
Admin Services Manager
AIC 394
(360) 650-3885
Yarrow Pospisil
SLP Clinical Educator, Instructor
AIC 274
(360) 650-2215
Jasmine Rubert
SLP Clinical Educator
AIC 272
(360) 650-4343
Fletcher Scott
SLP Clinical Educator, Instructor
AIC 280
(360) 650-3668
Lesley Stephens
Speech-Language Clinic Director
AIC 278
(360) 650-7378
Tony Thompson
SLP Clinical Educator
AIC 276
(360) 650-3196
John Young
AuD Clinical Educator
AIC 352
(360) 650-7695